Waldorfska šola Ljubljana  
Waldorfska šola Ljubljana
Streliška 12
1000 Ljubljana
info@waldorf.si
Vsebina
Domov | Kontakti | Forum | Galerija | Koledar | Povezave | Sprehod3D
 

  O šoli
    Ustanovitev
    Waldorfska pedagogika
    Rudolf Steiner
    Evritmija
    Zaposleni
    Virtualni sprehod
     

  Program
    Vrtec
    Osnovna šola
    Gimnazija
    Šolski zvonec
     

  Prispevki
    Dijaki
    Osnovnošolci
    Vrtec
    Fotografije razredov
     

  Dokumenti
    Učni načrti
    Pravilniki in akti
     

  Enote
    Založba
    Zavod za razvoj WŠV
     


Prijava | Registracija
Vrtec
 
Igralnica

  IgralnicaJaslična igalnica

  Jaslična igalnicaKuhinjski kotiček

  Kuhinjski kotičekGradbeni kotiček

  Gradbeni kotičekSpalni del igralnice

  Spalni del igralniceRajanje v jaslih

  Rajanje v jaslihOblikovanje čebeljega voska

  Oblikovanje čebeljega voskaEvritmija

  EvritmijaIgra v atriju

  Igra v atrijuLuščenje žita

  Luščenje žitaPraznovanje rojstnega dne

  Praznovanje rojstnega dneProsta igra I

  Prosta igra IProsta igra II

  Prosta igra IISodelovanje staršev

  Sodelovanje starševMizica letnih časov - september

  Mizica letnih časov - september


PODATKI O VRTCU
PREDSTAVITEV DELA V VRTCU
ORGANIZACIJA DELA IN DNEVNO ŽIVLJENJE V VRTCU
NAČIN POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
DODATNE DEJAVNOSTI VRTCA

PODATKI O VRTCU

Vrtec deluje kot samostojna enota v okviru zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Waldorfska šola.

Vrtec ima dve starostno mešani skupini, v katerih so otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo, in eno jaslično skupino, v katero so vključeni otroci od enega do tretjega leta starosti.
V obeh starejših skupinah je od 16 do 18, v jaslični skupini pa 10 otrok. Posamezno skupino vodi vzgojiteljica -  vodja skupine, pomaga pa ji vzgojiteljica -sodelavka. Sočasno sta v skupini dnevno prisotni od 3 do 4 ure. Evritmijo vodi evritmistka. Pravice staršev in otrok so zagotovljene na enak način kot v Waldorfski šoli Ljubljana.

Vrtec je delno sofinanciran iz proračuna občin, kjer imajo otroci stalno prebivališče, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o vrtcu, del sredstev pa krijejo starši.   [top]

PREDSTAVITEV DELA V VRTCU

Waldorfski vrtec Waldorfske šole Ljubljana izvaja dnevni program, ki traja od 7.00 do 16.15 ure in je namenjen otrokom od prvega leta do vstopa v šolo. Vzgojni program je usklajen s starostjo otrok in jih v vseh pogledih pripravlja na vstop v 1. razred osnovne šole.

Zdravstveni režim v vrtcu je enak režimu v javnih vrtcih, poleg tega pa se navezuje tudi na zdravstveni režim Waldorfske šole Ljubljana in na sodelovanje z antropozofskim zdravnikom, ki sodeluje z Waldorfsko šolo Ljubljana. Prehrana v vrtcu je brezmesna.

Rudolf Steiner, utemeljitelj waldorfske pedagogike, pravi, da je v kali rastline začetek bodočega življenja. V prenesenem pomenu bi lahko dejali, da sta dom in otroški vrtec vrt, otroci cvetlice, starši in vzgojitelji pa vrtnarji, ki jih negujemo in čuvamo.

Cilj dela je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil.

Pri delu upoštevamo naslednja načela:
 • vzor in posnemanje,
 • ritem in ponavljanje,
 • upoštevanje razvojnih značilnosti otroka.

Prosta igra
Je najpomembnejša in temeljna dejavnost predšolskega otroka. Preko igre se otrok povezuje s svetom, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja, razvija domišljijo... Otroka vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno samopodobo.
Temu primerno je oblikovano okolje:igralnica ter igrače. Prostor igralnice skuša posnemati dom in domačnost dnevnega prostora. Igrače so narejene izključno iz naravnih materialov (les, volna, bombaž, svila, kamen, kovina,... ) in so preprosto, a umetniško oblikovane, oblike so zaobljene, barve umirjene.
V prostoru je ves čas prisotna vzgojiteljica, ki vedno opravlja neko smiselno delo (npr. pripravlja hrano, pomiva posodo, šiva, plete, ureja cvetje, rezbari,... ), obenem pa zavestno spremlja dogajanje v igri otrok. Vzgojiteljičino delo mora biti tako, da se mu otroci po želji lahko pridružijo.

Rajanje
Rajanje je usmerjena dejavnost, ki jo pripravi in vodi vzgojiteljica.sama. Vsebinsko je rajanje povezano z dejavnostmi in dogajanji v posameznem letnem času ali s primerno pravljico. Z izbranim besedilom se govor, petje in gibanje povežejo v celoto. Otrokom tako ponudimo možnost celovitega doživljanja jezika  na umetniški način. Rajanje je hkrati govorno-glasbeno-gibalna vzgoja, kot tudi doživljanje in spoznavanje dejavnosti ljudi in letnih časov. Rajamo vsak dan, najmanj dva tedna isto rajanje, kar pripomore k intenzivnejšemu vživljanju v vsebino ter krepi voljo.

Prstne igre
Vodi jih vzgojiteljica in jih izvaja s celo skupino, z manjšo skupino ali samo s posameznim otrokom. Kratki ritmični verzi, ki jih spremljajo gibi s prsti, ustvarijo intimno, zaupanja polno vzdušje, obenem pa razvijajo drobne motorične in jezikovne spretnosti. Razvijajo občutek za ritem, rimo in diferenciacijo govora.

Pravljice, zgodbe in lutkovne igrice
Tudi pravljice, zgodbe in lutkovne igrice so izbrane tako, da ustrezajo razpoloženju letnega časa. Otrokovo pojmovanje oz. doživljanje sveta je drugačno od odraslega, ker je zavest bolj slikovita. Zato pravljice, zgodbe, lutkovne igrice s svojimi slikami posredujejo otroku podobe in doživetja duševno-duhovnih procesov. Vzgojiteljica pravljico pripoveduje najmanj dva tedna, tako da lahko otroci vsebino podoživijo, se z njo povežejo ter si ob ponavljanju krepijo voljo in sposobnost koncentracije.

Umetniške dejavnosti
Umetniško dejavnost izvajamo vsak dan. Otroci imajo na voljo primeren material in okolje, v katerem lahko ustvarjajo po lastnih željah, predstavah in zmožnostih. Ob razvijanju spretnosti, odkrivanju vedno novih možnosti z enakim materialom, razvijajo tudi občutljivost za dojemanje sveta.

Umetniške dejavnosti, ki se v vrtcu izvajajo enkrat tedensko:
 • risanje z voščenimi bloki iz čebeljega voska,
 • oblikovanje čebeljega voska,
 • slikanje z mineralnimi barvami v tehniki mokro na mokro,
 • evritmija,
 • ustvarjanje slik iz nepredene volne,
 • peka kruha.   [top]

ORGANIZACIJA DELA IN DNEVNO ŽIVLJENJE V VRTCU

Otroci prihajajo v vrtec med 7.00 in 8.30 uro. V tem času se otroci prosto igrajo, vzgojiteljica pa pripravlja zajtrk.

Ob 8.30 uri vzgojiteljica s petjem vsak dan iste pesmice povabi otroke k mizici letnih časov. Skupaj povemo jutranji verz, ki mu sledi rajanje in nato zajtrk.

Od  9.00 do 9.40 se otroci zopet prosto igrajo, vzgojiteljica pa opravlja gospodinjska ali ročna dela in pripravi prostor in material za umetniško dejavnost tistega dne:
 • ponedeljek - risanje z voščenkami,
 • torek - oblikovanje čebeljega voska,
 • sreda - slikanje z mineralnimi barvami,
 • četrtek - evritmija,
 • petek - peka kruha.

Po končanem umetniškem ustvarjanju sledi skupno pospravljanje igrač na njihovo stalno mesto.

Po prstni igri, ob 10.15 uri, odidemo v atrij ali bližnji park. Zunaj se igramo vsak dan, tudi če dežuje  -  takrat v pelerinah.
Vzgojiteljica jaslične skupine ponudi zajtrk vsakemu otroku posebej, ko pride v vrtec. Po zajtrku se otroci prosto igrajo do 9.30 ure. Sledi pospravljanje, prstna igra in rajanje, prilagojeno starosti otrok. Po manjši malice se otroci igrajo v atriju do 10.45.
Otroci jaslične skupine kosijo ob 11, otroci starejših skupin pa ob 11.30.
Otroci počivajo po kosilu ne glede na starost, zaspi pa, kdor zmore. Vzgojiteljica otroke umiri s petjem, z igranjem na liro ter jim pove pravljico. Kadar pripravimo lutkovno predstavo, jo izvajamo tik pred kosilom.

Otroci počivajo do 14.15 ure, sledi popoldanska sadna malica. Po malici se otroci igrajo v atriju do odhoda domov.

Vrtec zapremo ob 16.15 uri.

Starši prihajajo po otroke po kosilu, ob 12.30. ali po počitku, od 14.30 ure naprej.

Vzgojiteljica dnevni, tedenski in letni ritem oblikuje na začetku šolskega leta, glede na razvojne značilnosti otrok v skupini.   [top]


NAČIN POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI

Starši lahko sodelujejo v vrtcu:
 • dnevno ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečno na govorilnih urah,
 • na roditeljskem sestanku enkrat v trimesečju,
 • pri obisku vzgojiteljice na domu otroka,
 • ob udeležbi na praznovanjih, družinskih izletih (npr. kostanjev piknik, jesenski, zimski, spomladanski izlet, kresovanje),
 • ob zaključku šolskega leta,
 • pri hospitacijah v vrtcu,
 • ob pomoči pri delovnih akcijah, organizaciji izletov oz. spremstev, pri zbiranju naravnega materiala,
 • na delavnicah za izdelovanje igrač.

Starši lahko sodelujejo z zavodom:
 • s sodelovanjem pri pripravi božičnega bazarja,
 • s sodelovanjem na prireditvah,
 • ob obisku mesečnih praznikov, predstav in drugih prireditev, predavanj,
 • s sodelovanjem pri pisanju člankov za interni časopis,
 • s sodelovanjem v različnih šolskih komisijah in organih (Svet staršev).

Vrtec se v javnosti predstavlja preko Waldorfske šole Ljubljana, vsako leto pa nas obiščejo študentje Pedagoške fakultete Ljubljana, smer vzgojitelj predšolskih otrok.   [top]


DODATNE DEJAVNOSTI VRTCA

Na delavnice za izdelovanje igrač lahko pridejo tudi drugi odrasli.

Možnost ogleda vrtca nudimo posameznikom in skupinam po predhodnem dogovoru.

Organiziramo tudi igralne urice, ki so namenjene vsem otrokom od drugega leta starosti do vstopa v šolo in ne obiskujejo waldorfskega vrtca, jih pa naš način dela zanima.

Družimo se enkrat na teden za eno uro in pol.

Če se nam želite pridružiti, vas vabimo, da nas pokličite v vrtec, na telefonsko številko (01) 28 222 40.

Potek igralnih uric
 • 17:00 - 17:10 prihod v igralnico in prstna igra
 • 17:10 - 18:00 prosta igra
 • 18:00 - 18:10 pospravljanje igralnice
 • 18:10 - 18:20 pravljica
 • 18:20 - 18:30 prigrizek
Na igralnih uricah so prisotni tudi starši, ki v času proste igre pletejo, šivajo, brusijo ...   [top]
tel: 01/434 55 70 (tajništvo)
tel: 01/434 55 73 (zbornica)
fax: 01/28 222 41

FB Vimeo

05.07.2015
21:18

Jedilnik
za ponedeljek, 06.07.15

Koledar

Zadnje v forumu
>  info o vpisu!!
>  prosim za info!
>  waldorfska šola - mnenje
>  ročne ure
>  prehrana v oŠ

Zadnje v galeriji

Založba
>  Waldorfska trobenta
V zadnji številki preberite
>  Svitanje
>  Waldorfske novice
V zadnji številki preberiteV zadnji številki preberite
© 2001-15 Waldorfska šola Ljubljana | Tajništvo (01) 434 55 70 | O piškotkih Na vrh [top]
izdelava zzigc.net
page generated in 0,099 sec