Waldorfska šola Ljubljana  
Waldorfska šola Ljubljana
Streliška 12
1000 Ljubljana
info@waldorf.si
Vsebina
Domov | Kontakti | Forum | Galerija | Koledar | Povezave | Sprehod3D
 

  O šoli
    Ustanovitev
    Waldorfska pedagogika
    Rudolf Steiner
    Evritmija
    Zaposleni
    Virtualni sprehod
     

  Program
    Vrtec
    Osnovna šola
    Gimnazija
    Šolski zvonec
     

  Prispevki
    Dijaki
    Osnovnošolci
    Vrtec
    Fotografije razredov
     

  Dokumenti
    Učni načrti
    Pravilniki in akti
     

  Enote
    Založba
    Zavod za razvoj WŠV
     


Prijava | Registracija
Osnovna šola
 
Predmetnik
Pouk
Podaljšano bivanje

Predmetnik

Predmete, ki sestavljajo predmetnik osnovne šole, delimo v predmete, ki jih poučujemo v učnih obdobjih – epohah v okviru glavnih ur in potekajo praviloma vsak dan od 8.00 do 9.55 oz. do 10.00 (1. do 4. razreda),  ter predmete, ki jih poučujemo v rednem tedenskem ritmu, kot so npr. tuji jeziki, umetniški predmeti, ročna dela, športna vzgoja, …

Predmeti, ki se poučujejo v epohah, so v tabeli označeni z zvezdico. To  pomeni, da se 3 do 5 tednov zapored v glavni uri poučuje isti predmet (matematika, nato slovenščina itd). Pri izračunu tedenske obremenitve za učence se za te predmete uporablja povprečno število ur preko celega leta (35 tednov). Glede na potrebe posameznega razreda učitelj lahko tudi odstopi od zgoraj navedenega programa in posveti posamezni snovi oz. predmetu več časa, kot je bilo načrtovano s predmetnikom, vendar ne na račun izpeljave osnovnega programa. Nerazporejene ure se razporedi na urniku kot ure ponavljanja. Vsebino dela pri teh urah razporeja razrednik glede na specifične potrebe posameznega razreda.

Pouk praviloma poteka s celim razredom, vendar pa so pri nekaterih predmetih razredi deljeni v dve skupini oziroma sta v razredu prisotna dva učitelja.   [top]

Pouk

Pouk za vse razrede se začne ob 8.00, v nižjih razredih se notranja razporeditev ur do 11.10 nekoliko razlikuje. Od te ure naprej pa je razpored ur za vse učence spet enak.

1. razred

                                                           
glavna ura8.00 - 9.30
malica in odmor (3. ura)10.05 - 11.10
4. ura11.10 - 11.55
5. ura12.00 - 12.45
vartstvo12.45 - 16.30


2. - 4. razred

                                                                       
glavna ura8.00 - 10.00
malica in odmor (3. ura)10.00 - 11.10
4. ura11.10 - 11.55
5. ura12.00 - 12.45
6. ura12.50 - 13.35
vartstvo13.35 - 16.30


5.- 9. razred

                                                                                                           
glavna ura8.00 - 9.55
malica9.55 - 10.20
3. ura10.20 - 11.05
4. ura11.10 - 11.55
5. ura12.00 - 12.45
6. ura12.50 - 13.35
7. ura13.40 - 14.25
8. ura14.25 - 15.10
9. ura15.10 - 16.30
  [top] 

Podaljšano bivanje

1.-5. razred

Učenci 1.a in 1.b razreda imajo podaljšano bivanje v prostorih na Ulici Stare pravde 2, kjer lahko uporabljajo tudi zunanje igrišče. To igrišče lahko uporabljajo tudi razredi, ki imajo podaljšano bivanje v matični stavbi.

Do 15.15 ima vsak oddelek oz. razred svojega varstvega učitelja, nato pa se združijo 1.a in 1.b, 2.a in 2.b, 3.a in 3.b. Učenci 4. in 5. razreda ostanejo s svojim varstvenim učiteljem do 16. ure. Ob 16. uri se združijo učenci vseh varstvenih skupin z izjemo 1.a in 1.b, ki imajo varstvo organizirano do 16.30 na Ulici stare pravde.   [top]


tel: 01/434 55 70 (tajništvo)
tel: 01/434 55 73 (zbornica)
fax: 01/28 222 41

FB Vimeo

01.08.2015
22:11

Jedilnik
za ponedeljek, 03.08.15

Koledar

Zadnje v forumu
>  info o vpisu!!
>  prosim za info!
>  waldorfska šola - mnenje
>  ročne ure
>  prehrana v oŠ

Zadnje v galeriji

Založba
>  Waldorfska trobenta
V zadnji številki preberite
>  Svitanje
>  Waldorfske novice
V zadnji številki preberiteV zadnji številki preberite
© 2001-15 Waldorfska šola Ljubljana | Tajništvo (01) 434 55 70 | O piškotkih Na vrh [top]
izdelava zzigc.net
page generated in 0,003 sec